Możliwości wykorzystania atrybutów rynku żywności w Polsce w kształtowaniu wizerunku i rozwoju wybranych regionów

Agnieszka Stanowicka
Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Stanowicka, Agnieszka (Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Możliwości wykorzystania atrybutów rynku żywności w Polsce w kształtowaniu wizerunku i rozwoju wybranych regionów
The possibilities of using the food market attributes in creating the image and development of the region, based on selected regions of Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 107, s. 35-46

Streszczenie

Skillful creation of a region’s positive image as a non-material resource may contribute to the region development in long perspective. During this process it is very important to show the attributes of region identity. The author made an attempt to demonstrate the possibilities for the use of food market attributes in creation of region’s image. A survey was carried out in six typical regions (NUTS 2) in Poland and the results are presented in the paper. The main important food market attributes are: regional culinary heritage, regional products, prevalent production in region and regional diversity of food consumers behaviour.