Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej

Magdalena Kowalewska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kowalewska, Magdalena (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej
Human capital as a source of competitiveness of European Union member states
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 107, s. 47-56

Streszczenie

The purpose of the article was to present the essence of competitiveness and human capital from the macroeconomic perspective, as well as to present human capital as a source of competitiveness of the European Union member states. In order to assess the human capital of the member states, the level of education of residents, as well as calculated synthetic indicator of human capital were analysed. In addition, relationship between the level of the indicator of human capital and competitiveness of the member states, measured by GDP per capita was examined.