Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z wykorzystaniem funduszy europejskich przez Państwowe Gospodarstwo Leśne

Grzegorz Trzciński1, Piotr Leciejewski2
1, 2 Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Trzciński, Grzegorz (Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Leciejewski, Piotr (Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z wykorzystaniem funduszy europejskich przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
The implementation of multifunctional forest management by the State Forests National Forest Holding with use of European funds
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 108, s. 103-117

Streszczenie

In the following paper the authors provide an analysis of the possibility of implementing by the State Forests National Forest Holding (PGL LP) a multifunctional, sustainable forest management based on the principles of environmental protection, co-financed from EU funds and national programs in the 2007–2013 funding perspective. The following national programs were taken into account: Regional Operational Programmes, Infrastructure and Environment Operational Programme, Rural Development Programme, European Territorial Cooperation Programme. The programmes were analysed to the extent where the State Forests units (Forest Districts, Regional Directorates of National Forest, State Forests of National Forest) were beneficiaries of financial funds. The analysis of the use of funds by the State Forests units, accompanied by a general statement and selected projects was performed. The issues related to direct payments in the study were not taken into account.