Gender Gap – nierówności ekonomiczne w krajach europejskich ze względu na płeć

Małgorzata Raczkowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Raczkowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-8540-8958 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gender Gap – nierówności ekonomiczne w krajach europejskich ze względu na płeć
Gender Gap – gender based inequalities in European countries
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 108, s. 119-132

Streszczenie

This study elaborates on the problem of gender-based inequality in European countries. The first part discusses main trends in defining inequalities and discrimination. The second part includes an analysis of inequality based on the wage gap index and the Global Gender Index. Obtained results confirmed the existence of social inequality based on gender in European countries. Due to differences in its levels among different European countries in 2012–2013 it was possible to isolate two groups of countries. The first group includes Iceland, Finland, Norway and Sweden, that have been able to eliminate most of gender-based inequalities in various spheres of life. The second group consists of countries that need to reduce the disparities between positions of women and men – these include Albania, Hungary and Malta.