Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu infrastruktury technicznej i społecznej

Jadwiga Bożek1, Janina Szewczyk2
1, 2 Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bożek, Jadwiga (Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Szewczyk, Janina (Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu infrastruktury technicznej i społecznej
Diversity of districts of Małopolskie region with respect to technical and social infrastructure
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 108, s. 69-78

Streszczenie

The paper presents results comparison of districts within Małopolskie region with respect to the chosen features of technical and social infrastructure in 2010. On the basis of the method of linear ordering of multidimensional objects the ranking arrangement has been carried out and then the division of districts into three groups: of high, moderate and low level of the infrastructure being investigated. The districts were grouped according to the level of equipment in certain items of infrastructure. For the grouping the method of vector elimination has been applied.