Krytyczna analiza paradygmatu innowacyjności

Maciej Meyer
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Meyer, Maciej (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni)
Krytyczna analiza paradygmatu innowacyjności
Critical Analysis of the Innovation Paradigm
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 5-15

Słowa kluczowe

innowacje imitacje instytucje kultury ekonomia

Key words

innovations imitations institutions cultures economics

Streszczenie

Autor porusza problematykę innowacji i innowacyjności, zwracając uwagę na ich wady. Innowacje są pożądane przez państwa i korporacje, ale ich implementacja nie zawsze jest udana z powodu braku odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego i kulturowego. Niedocenionym źródłem przewagi konkurencyjnej mogą być imitacje, które nie mają tylu wad co innowacje, a mogą do nich także prowadzić.

Abstract

The author raises the issue of innovation and pays attention to its disadvantages. Although innovations are the aim of many states and corporations their implementation is not always successful. The reason is lack of proper institutional and cultural background. Imitations may be an underrated source of competitive advantage. They do not have so many disadvantages as innovations but may lead to them as well.