Strategie marketingowe rozwoju produktu

Eugeniusz Michalski
Politechnika Koszalińska, Katedra Zarządzania
Michalski, Eugeniusz; ORCID: 0000-0002-0696-1772 (Politechnika Koszalińska, Katedra Zarządzania)
Strategie marketingowe rozwoju produktu
MARKETING STRATEGIES FOR DEVELOPING A PRODUCT
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 484-493

Key words

marketing marketing strategies a product life cycle and a new product

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad tworzenia strategii marketingowej rozwoju produktu. Zastosowana została analiza krytyczna literatury metody opisowa i przyczynowa oraz dociekania wynikające z prowadzonych przez autora badań terenowych. Omówiono definicje marketingu, koncepcje tworzenia strategii marketingowej oraz wpływ środowiska na wdrażanie strategii. Analizie poddano cykl życia produktu na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wprowadzania nowego produktu na rynek i wycofywania przestarzałego produktu.

Abstract

The paper presents the rules of setting up the marketing strategies for development a product by applying a scientific review and descriptive research. The marketing definition, the concept behind the building of a marketing strategy and the impact of environment on implementation of strategies were under consideration. Then, the process of the product life cycle was put forward. The outcomes of the inquiry show how important the marketing strategies for development a product are for the marketing activities and the functionality of an enterprise.