Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska1, Justyna Łapińska2
1, 2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu
Pawlak-Kołodziejska, Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu)
Łapińska, Justyna; ORCID: 0000-0003-4134-4750 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu)
Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce
THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN PROMOTING SERVICES IN COMPANIES OPERATING IN POLAND
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 552-560

Słowa kluczowe

promocja public relations usługi

Streszczenie

W działaniach promocyjnych usług na szczególną uwagę zasługuje public relations. Jest to instrument, który wyróżnia się tym, że nie jest skierowany wyłącznie na zachowania klientów, ale dąży do wzbudzenia zainteresowania usługą i firmą, która ją świadczy oraz w dalszej kolejności do budowania długotrwałych, opartych na zaufaniu relacji. Celem niniejszego artykułu jest ocena znaczenia działań public relations w promowaniu usług w polskich przedsiębiorstwach. W artykule wykorzystano wyniki badania pt. „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski”, zrealizowanego dzięki finansowemu wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.