ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES

Bogdan Gregor1, Beata Gotwald2
1, 2 Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Gregor, Bogdan (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu)
Gotwald, Beata (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu)
ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES
Reklama skierowana do dzieci – między efektywnością a etyką działań marketingowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 747-754

Key words

marketing children efficiency and ethics child’s development and marketing