Prognozy polskiego ruchu turystycznego na tle trendów europejskich i światowych

Katarzyna Karbowiak

Karbowiak, Katarzyna
Prognozy polskiego ruchu turystycznego na tle trendów europejskich i światowych
Prognosis of touristic traffic in Poland on the background of trends in the European and world tourism
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 273-281

Słowa kluczowe

turystyka Unia Europejska prognoza trend

Key words

tourism European Union prognosis trend

Streszczenie

Zaprezentowano prognozy ruchu turystycznego do roku 2010 uwzględniając przyjazdy turystów do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przyjazdów turystów z krajów Unii Europejskiej w latach 1994-2005. Przedstawiono także wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców w tych latach wraz z prognozą do 2010 roku. Przeanalizowano wyjazdy zagraniczne Polaków. W artykule poddano też analizie dane pochodzące z badań prowadzonych w Instytucie Turystyki w 2005 roku. Przedstawiono również ogólne trendy w turystyce europejskiej i światowej.

Abstract

This article presents a prognosis of tourist traffic for 2010 with respect to tourist arrivals to Poland, basing on the traffic from the European Union in years 1994 through 2005. The paper presents also the factors influencing tourist traffic in years 1994 through 2005 and their prognosis up to 2010. Data published by Tourist Institute in 2005 are analysed. Principal trends in European and world tourism are shown.