Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa

Jacek Jaśkiewicz1, Maria Parlińska2
1 Atmoterm S.A., 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jaśkiewicz, Jacek (Atmoterm S.A.)
Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa
Circular Economy in Terms of Food – Necessity and Profits for the Sector and Society
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 121-129

Słowa kluczowe

żywność gospodarka cyrkulacyjna odpady i marnotrawstwo żywności

Key words

food circular economy waste and food waste

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki marnotrawstwa żywności i wszelkich prób działań zapobiegających. Działalność gospodarcza i polityka są niemalże współzależne, i jakakolwiek dyskusja o charakterze gospodarczym nie jest pełna bez wkładu politycznego. Rola polityki i polityków w kształtowaniu się działań gospodarczych była i jest szeroko dyskutowana.

Abstract

The aim of the article is to introduce the issue of food waste and all attempts to prevent action. Business and politics are almost interdependent, and any discussion of an economic nature is not complete without a political contribution. The role of politics and politicians in shaping economic activities was and is widely discussed.