Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku

Monika Radzymińska1, Dominika Jakubowska2, Ewa Siemianowska3
1, 2, 3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Radzymińska, Monika; ORCID: 0000-0003-0531-268X (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jakubowska, Dominika; ORCID: 0000-0002-2797-9680 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Siemianowska, Ewa; ORCID: 0000-0003-0762-3123 (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku
Attitudes of Young Consumers Towards Ecological Bakery and Confectionery Food Products – a Case Study
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 238-248

Słowa kluczowe

akceptacja postrzeganie cechy sensoryczne młodzi konsumenci produkty piekarnicze produkty cukiernicze żywność ekologiczna intencja zakupu

Key words

acceptance perception sensory attributes young consumers bakery products confectionery products organic food intention to buy

JEL Classification

Q13 L66 O31 D91

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące postaw młodych konsumentów wobec nowo zaprojektowanych, niedostępnych w sprzedaży ekologicznych produktów piekarniczych (10 wariantów rogali) oraz cukierniczych (10 wariantów muffin). Receptura poddanych ocenie produktów ekologicznych nie uwzględniała dodatku sacharozy i substancji słodzących. Ciasto wzbogacono kombinacją owoców i warzyw tj. suszone i świeże jabłka, rodzynki, burak czerwony, burak biały, dynia, marchew, śliwka, czereśnia oraz twarogiem. Badania wykazały, iż młodzi konsumenci nie są potencjalnym segmentem nabywców produktów ekologicznych cechujących się otrzymanymi walorami sensorycznymi. Jedynie nieliczne spośród poddanych ocenie produktów były przez badaną grupę akceptowane. Z kolei najbardziej akceptowane produkty cechowały się jedynie umiarkowanym stopniem akceptowalności. Stwierdzono, iż dla młodych konsumentów walory sensoryczne (smak) żywności ekologicznej są kluczowym czynnikiem wpływającym na postawy wobec tej żywności oraz chęci jej zakupu. Wykazano, iż świadomość cech prozdrowotnych żywności ekologicznej nie gwarantuje jej nabywania.

Abstract

This manuscript presents results of a survey aimed at evaluating attitudes of young consumers towards newly-designed, unavailable in retail ecological bakery products (10 variants of crescent rolls) and confectionery products (10 variants of muffins). Formulas of the tested bio-products were free of saccharose and sweeteners. Dough was enriched with a mix of fruits and vegetables, i.e. dried and fresh apples, raisins, red beetroot, white beetroot, pumpkin, carrot, plump, cherry and with fresh white cheese. The survey has demonstrated that young consumers are not a potential segment of customers of ecological products with the designed sensory values. Only few of the assessed products were acceptable by the surveyed consumers. In turn, the most acceptable products were characterized by only moderate acceptability. In the case of young consumers, the sensory values (taste) of ecological food products turned out to be the key factor affecting their attitudes towards this type of food and driving their purchase decisions. The study has shown that the awareness of health-promoting properties of bio-foods does not ensure their purchase.