Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy

Agata Grużewska1, Marek Gugała2, Krystyna Zarzecka3
1, 2, 3 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grużewska, Agata; ORCID: 0000-0003-3786-4016 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Gugała, Marek; ORCID: 0000-0001-5048-3432 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zarzecka, Krystyna; ORCID: 0000-0002-7792-6448 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy
Analysis of the Berry Market – Selected Elements
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 152-161

Słowa kluczowe

owoce jagodowe produkcja konsumpcja

Key words

berry fruit production consumption

JEL Classification

O13 Q17

Streszczenie

Celem pracy była identyfikacja zmian zachodzących na rynku owoców jagodowych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2006-2017. W opracowaniu dostępnych danych i prezentacji wyników badań wykorzystano metody opisowe i porównawcze. W publikacji wykorzystano dane GUS oraz FAO, dotyczące powierzchni upraw, wielkości produkcji i spożycia owoców, ze szczególnym uwzględnieniem owoców jagodowych, na świecie i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Analizą objęto lata 2006–2017 dla Polski w odniesieniu do powierzchni upraw i wielkości produkcji, lata 2006-2017 w odniesieniu do wielkości spożycia, a w badaniach Polski na tle świata i wybranych krajów UE, ze względu na wielkość produkcji i powierzchnię upraw owoców jagodowych, uwzględniono rok 2016.

Abstract

The aim of the work was to identify changes taking place in the market of berries in Poland and selected European Union countries from 2006 to 2017. Descriptive methods were used to analyse the available data and present the study results. The work is based on GUS (the Main Statistical Office in Poland) and FAO data pertaining to cropped area, production volume and fruit consumption level, paying special attention to berries, in Poland, selected European Union countries and worldwide. Data for the period 2013-2017 was considered for cropped area and production volume in Poland, 2006-2017 for consumption level, and the year 2016 for production volume and area under berry plants in Poland against the background of the world and selected EU countries.