Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami na Ukrainie

Tetiana Balanovskауa, Olga Gogulya

Balanovskауa, Tetiana
Gogulya, Olga
Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami na Ukrainie
Management of small enterprises in Ukraine
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 60-69

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo rynek małe firmy otoczenie konkurencyjne programy wsparcia regulacje państwowe

Key words

enterprise market small business competitive environment target programs of support state regulation

Streszczenie

Artykuł przedstawia charakterystykę małych przedsiębiorstw oraz analizę ich rozwoju na Ukrainie. Biorąc pod uwagę doświadczenia międzynarodowe, w tym także polskie, przedstawiono sugerowane sposoby poprawy funkcjonowania i wsparcia rozwoju małych przedsiębiorstw na Ukrainie.

Abstract

Characteristics of small business are highlighted in the article. The current status and trends of the development of small business in Ukraine are analyzed. Some aspects of governmental support of business in Poland are observed. The ways of improving the development of domestic small business are suggested in the article, taking into account international experience.