Plany rozwoju turystyki w strategiach gmin turystycznych

Zbigniew Zontek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Zontek, Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Plany rozwoju turystyki w strategiach gmin turystycznych
Plans for the development of tourism in the strategies of tourist municipalities
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 143-153

Słowa kluczowe

turystyka strategia rozwoju gmina

Key words

tourism development strategy municipality

Streszczenie

W artykule wskazano na rolę strategii w programowaniu rozwoju turystyki w gminach turystycznych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące strategii w turystyce oraz roli samorządu gminy w kształtowaniu gospodarki turystycznej. Obszarem badawczym jest subregion południowy województwa śląskiego, którego atrakcyjność turystyczną scharakteryzowano na podstawie danych statystycznych. W artykule dokonano oceny diagnostycznej strategii rozwoju gmin badanego regionu.

Abstract

In the article was shown the role of strategy in planning the development of tourism in tourist municipalities. There were shown the problems concerning the strategy of tourism and the role of local communities in the development of tourism economy. Research area is the southern subprovince of Silesia, which tourist attractiveness is characterized on the basis of statistical data. This article evaluates the development strategies of municipalities in this region.