Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii

Agata Balińska1, Małgorzata Błaszczak2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Błaszczak, Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii
Natural and social dysfunctions of the development of tourism in Thailand
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 1, s. 7-17

Słowa kluczowe

turystyka dysfunkcje Tajlandia

Key words

tourism dysfunction Thailand

Streszczenie

W artykule przedstawiono negatywne przyrodniczo-społeczne funkcje rozwoju turystyki w Tajlandii. Wybrane dysfunkcje zanalizowano na podstawie dostępnej literatury oraz wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w 2010 roku, wśród 220 turystów wypoczywających w Tajlandii

Abstract

Negative functions of tourism development in Thailand were presented in this paper. Based on available literature and own empirical research, selected negative functions of tourism development were analysed.