Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym

Marek Kozak
Uniwersytet Warszawski – EUROREG
Kozak, Marek (Uniwersytet Warszawski – EUROREG)
Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym
Typology of tourist related conflicts
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 59-68

Słowa kluczowe

turystyka konflikty typologia Polska

Key words

tourism conflicts typology Poland

Streszczenie

Celem pracy było sformułowanie nowej typologii konfliktów występujących w sektorze turystycznym. Główna metoda oparta była na analizie literatury oraz na obserwacji prowadzonej w Polsce i za granicą. W artykule wyróżniono cztery główne typy konfliktów: pierwszy – na tle środowiskowym; drugi – między grupami społecznymi uczestniczącymi w turystyce; trzeci – konflikt poglądów na temat czynników rozwoju turystyki oraz czwarty – konflikty inne (wojna, terroryzm i inne). Każdy rodzaj konfliktu jest zwięźle analizowany i ilustrowany. Oryginalność pracy polega na nowym podejściu do problemu konfliktów związanych z turystyką, gdzie się zakłada, że każdy konflikt turystyczny ma charakter społeczny, tylko człowiek może bowiem być stroną konfliktu.

Abstract

Main aim of this article is to propose new typology of tourism related conflicts. Main method covers literature study and observation carried out in Poland and abroad. Four main types of conflicts are depicted here: 1. With environmental background, 2. Between social groups involved in tourism activity, 3. Conflict of notions about tourism development drivers, 4. Other forms of conflicts (war, terrorism etc.). Each type is briefly explained and illustrated. Originality of article stems is in a new approach to conflicts assuming that each type of conflict is de facto a social one, as only the human being can be a part of a conflict.