Kilka uwag na temat konsorcjum bankowego

Aneta Chrząszcz

Chrząszcz, Aneta
Kilka uwag na temat konsorcjum bankowego
A few remarks on banking consortium
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 2, s. 99-107

Słowa kluczowe

konsorcjum umowa konsorcjalna współpraca banków wspólne udzielenie kredytu

Key words

bank consortium consortium agreement cooperation between banks common granting a loan

Streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze uwagi dotyczące konsorcjum bankowego, które stanowi przykład na ciekawe powiązanie banków w celu udzielenia wspólnego kredytu. Niewątpliwie taka forma połączenia sił dwóch lub większej ilości banków może wpłynąć na zwiększenie ich efektywności w świadczeniu usług, co prowadzi do lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

Abstract

The article presents the most essential remarks concerning banking consortium, which is an example of an interesting cooperation between banks to give customers a common loan. Undoubtedly, combining forces of two or more banks may influence the increase of effectiveness in providing their services, which results in fullfiling customers’ needs in a more efficient way.