Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2004 (52)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Wołoszyn J. Wiedza czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki w UE 5-15pdf
2. Zawojska A. Biurokracja a wzrost gospodarczy kraju 17-32pdf
3. Krzyżanowska K. Kompetencja komunikacyjna menedżera jako czynnik skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem 33-45pdf
4. Kowalczyk A., Wasilewski M. Ocena konkurencyjności spółdzielni mleczarskich 47-62pdf
5. Grzybowska B., Juchniewicz M. Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 63-77pdf
6. Stępka S. Problematyka społeczno-gospodarcza w działalności Stanisława Mikołajczyka 79-89pdf
7. Wasilewski M. Poziom nakładów materialnych a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych 91-99pdf
8. Gładysz M. Znaczenie agencji oceniających (ratingowych) po wprowadzeniu w 2004 roku przez Komitet Bazylejski Nowej Umowy Kapitałowej 101-112pdf
9. Rokicki T. Sytuacja na rynku produktów owczarskich na świecie w latach 1997-2001 113-118pdf
10. Koszela G. Analiza portfela rynkowego 119-129pdf