Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (88)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Chupis A. Zapotrzebowanie na informacje w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rolniczych 5-14pdf
2. Borisova V. Kontrola budżetu w przedsiębiorstwach rolniczych 15-26pdf
3. Kesti M. Rozwój kapitału ludzkiego oraz wiedzy w relacji do produktywności 27-40pdf
4. Kitowski J. Metodyczne aspekty pomiaru cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwie 41-58pdf
5. Kopiński A. Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami 59-70pdf
6. Zawadzka D. Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce 71-82pdf
7. Hodun M. Struktura majątku i kapitału w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych 83-96pdf
8. Skłodowski I. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce 97-112pdf
9. Kot-Zacharuk A. Kierunki rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających 113-126pdf
10. Kata R. Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie 127-140pdf
11. Wołoszyn J. Organizacja oparta na wiedzy a CSR 141-150pdf
12. Olak A. Kapitał intelektualny i wiedza jako czynniki nowoczesnego zarządzania finansami – studium przypadku 151-164pdf
13. Spałek S. Rola biura projektów (Project Management Office) w pozyskiwaniu informacji dla potrzeb zarządzania finansami 165-174pdf
14. Stępień K. Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 175-184pdf
15. Landwójtowicz A. Analiza czynników ryzyka w przedsięwzięciu innowacyjnym na wybranym przykładzie 185-194pdf
16. Zawadzka D. Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe 195-208pdf
17. Borowiec L. Płynność finansowa i rentowność przychodów podmiotów sektora publicznego i prywatnego za lata 2008–2009 209-218pdf
18. Wasilewski M. Strategia płynności finansowej ZT Kruszwica S.A. w ujęciu harmonizacji 219-235pdf
19. Balina R. Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego 236-242pdf
20. Zawadzka D. Znaczenie fiskalne podatku rolnego w gminach Pomorza Środkowego 243-256pdf
21. Rosiński R. Opodatkowanie działalności rolniczej i gospodarczej w Polsce1 257-266pdf
22. Kot-Zacharuk A. Przekształcenia w polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających bankami spółdzielczymi 267-278pdf
23. Grontkowska A. Co motywuje studentów studiów niestacjonarnych kierunku ekonomia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w pracy zawodowej? 279-289pdf