Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012 (97)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Skrzypek E. Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach gospodarczych 5-16pdf
2. Ancyparowicz G., Stanisławski M. Kryterium fiskalne a procedura nadmiernego deficytu wobec Polski 17-30pdf
3. Bereżnicka J. Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych 31-41pdf
4. Wysokiński M. Rentowność gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji 43-53pdf
5. Stefański A. Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością – wyniki badań 55-66pdf
6. Hodun M., Żurakowska-Sawa J. Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii gospodarowania kapitałem obrotowym 67-80pdf
7. Czerwińska-Kayzer D., Florek J. Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze 81-91pdf
8. Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D. Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego 93-110pdf
9. Mielcarek J. Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie analizy inwestycji w rolnictwie 111-125pdf
10. Heyenko M. Key Factors of Working out of the Financial Improvement Strategy of Sumy Region Agricultural Enterprises 127-138pdf
11. Oliynyk O. Assessment of Financial Situation of Farms in Ukraine 139-146pdf
12. Dziedzic-Jagocka I., Klepacki B. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa transportowego (na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach) 147-155pdf
13. Zabolotnyy S. Strategie finansowania działalności spółek giełdowych z sektora agrobiznesu – wyniki badania opinii zarządzających 157-170pdf
14. Buszko M., Kołosowska B. Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji – uwarunkowania i cele 171-182pdf
15. Pawlonka T. Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w latach 2000–2011 183-192pdf
16. Perek A. Fundusze własne a funkcjonowanie banków spółdzielczych w latach 2005–2010 193-203pdf
17. Kita K., Poczta W., Średzińska J. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w zależności od ich potencjału produkcyjnego 205-215pdf
18. Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D. Ocena znaczenia dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych Pomorza Środkowego 217-236pdf
19. Dudek H., Koszela G., Landmesser J. Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych 237-247pdf
20. Kondraszuk T. Zasady ewidencji w uproszczonych systemach podatku dochodowego w Czechach i Polsce 249-262pdf
21. Hybka M. Schematy optymalizacji podatkowej europejskich struktur holdingowych 263-275pdf
22. Czarnecka A. Miernik incydencji podatkowej 277-286pdf
23. Jaworski J., Kondraszuk T. Kierunki poszukiwań rozwiązań ewidencyjnych dla gospodarstw rolniczych w świetle wyników badań potrzeb informacyjnych menedżerów małych przedsiębiorstw w Polsce 287-298pdf
24. Forfa M., Wasilewski M. Opinie właścicieli gospodarstw rolniczych dotyczące sporządzania budżetów przepływów pieniężnych 299-313pdf
25. Gałecka A., Wasilewski M. Znaczenie płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych z województwa lubelskiego 315-327pdf