Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" R"
3828 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-480] [481-500] [501-520] [521-540] [541-560] [561-580] [581-600] [601-620] [621-640] [641-660] [661-680] [681-700] [701-720] [721-740] [741-760] [761-780] [781-800] [801-820] [821-840] [841-860] [861-880] [881-900] [901-920] [921-940] [941-960] [961-980] [981-1000] [1001-1020] [1021-1040] [1041-1060] [1061-1080] [1081-1100] [1101-1120] [1121-1140] [1141-1160] [1161-1180] [1181-1200] [1201-1220] [1221-1240] [1241-1260] [1261-1280] [1281-1300] [1301-1320] [1321-1340] [1341-1360] [1361-1380] [1381-1400] [1401-1420] [1421-1440] [1441-1460] [1461-1480] [1481-1500] [1501-1520] [1521-1540] [1541-1560] [1561-1580] [1581-1600] [1601-1620] [1621-1640] [1641-1660] [1661-1680] [1681-1700] [1701-1720] [1721-1740] [1741-1760] [1761-1780] [1781-1800] [1801-1820] [1821-1840] [1841-1860] [1861-1880] [1881-1900] [1901-1920] [1921-1940] [1941-1960] [1961-1980] [1981-2000] [2001-2020] [2021-2040] [2041-2060] [2061-2080] [2081-2100] [2101-2120] [2121-2140] [2141-2160] [2161-2180] [2181-2200] [2201-2220] [2221-2240] [2241-2260] [2261-2280] [2281-2300] [2301-2320] [2321-2340] [2341-2360] [2361-2380] [2381-2400] [2401-2420] [2421-2440] [2441-2460] [2461-2480] [2481-2500] [2501-2520] [2521-2540] [2541-2560] [2561-2580] [2581-2600] [2601-2620] [2621-2640] [2641-2660] [2661-2680] [2681-2700] [2701-2720] [2721-2740] [2741-2760] [2761-2780] [2781-2800] [2801-2820] [2821-2840] [2841-2860] [2861-2880] [2881-2900] [2901-2920] [2921-2940] [2941-2960] [2961-2980] [2981-3000] [3001-3020] [3021-3040] [3041-3060] [3061-3080] [3081-3100] [3101-3120] [3121-3140] [3141-3160] [3161-3180] [3181-3200] [3201-3220] [3221-3240] [3241-3260] [3261-3280] [3281-3300] [3301-3320] [3321-3340] [3341-3360] [3361-3380] [3381-3400] [3401-3420] [3421-3440] [3441-3460] [3461-3480] [3481-3500] [3501-3520] [3521-3540] [3541-3560] [3561-3580] [3581-3600] [3601-3620] [3621-3640] [3641-3660] [3661-3680] [3681-3700] [3701-3720] [3721-3740] [3741-3760] [3761-3780] [3781-3800] [3801-3820] [3821-3840]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Podstawka M. Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Błażejczyk D., Milewska A. Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Konarzewska U., Michalczuk G. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Gałecka A., Ganc M. Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020 pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Łupiński M., Misztal P. Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Cyburt A. Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Wiśniewska M. Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Garstka M. Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19 pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Parlińska A. Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce pdf
10. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022
Kłosowska A., Śliwa M. Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19 pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Zawojska A. Zwycięzcy i przegrani pandemii Covid-19: perspektywa globalna z uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Zawojska A. In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej pdf
13. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Dziemdziela P., Krzyżanowska K. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczościw gminach wiejskich województwa łódzkiego pdf
14. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów pdf
15. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, 2021
Borkowski B., Czech K., Górska A., Kisielińska J., Koszela G., Krawiec M., Landmesser J., Ochnio L., Pietrych Ł., Pietrzykowski R., Wasilewska E., Zielińska-Sitkiewicz M. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa pdf
16. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Grontkowska A. Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019 pdf
17. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2021
Belinska S., Beňuš O., Bielik P., Buliková M. EVALUATING THE IMPACT OF TAX POLICY ON THE ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE pdf
18. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2021
Daniłowska A., Duisenbekova A. Assessment of Food Security in the East Kazakhstan Region pdf
19. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2021
Balińska A., Olejniczak W. CERTIFICATION OF HIGH-QUALITY FOOD PRODUCTSIN THE PERCEPTION OF STUDENTS pdf
20. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Jaska E., Werenowska A. Komunikacja polskich miast z otoczeniemspołeczno-gospodarczym w nowych mediach pdf