Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" produkcja mleka"
33 wyników
[1-20] [21-40]

21. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wójcik A. Wyniki ekonomiczne gospodarstw należących do europejskiego stowarzyszenia producentów mleka w 2006 r. pdf
22. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Runowski H. Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji mleka pdf
23. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wilczyński A. Wyniki ekonomiczne gospodarstw produkujących mleko w latach 2006-2013 w różnych scenariuszach cenowych pdf
24. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wojtyra B. Porównanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w zależności od udziału pasz z zakupu stosowanych w żywieniu krów pdf
25. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Wojtyra B. Sprawność ekonomiczna produkcji mleka w zależności od nakładów pracy pdf
26. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Parzonko A. Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych pdf
27. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Sobczyński T. Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE pdf
28. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Prochorowicz J., Rusielik R. Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku pdf
29. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Karolewska M., Wilczyński A. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych pdf
30. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku pdf
31. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Ziętara W. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce pdf
32. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka pdf
33. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Sass R. Wpływ zadłużenia na efektywność produkcji i kapitału w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka pdf