Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" turystyka"
30 wyników
[1-20] [21-40]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Nowak C. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystykiwiejskiej na przykładzie Norwegii pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Balińska A. Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Łukasiewicz K. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych pdf
9. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
11. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
12. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf
13. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
14. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
15. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
16. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
17. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Siedlecka A. Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego pdf
18. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Borowska A. Zróżnicowanie terytorialne regionalnego produktu turystycznego na przykładzie szlaków kulinarnych w Polsce pdf
19. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
20. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Krawczyk P., Ozimek I. Prawa pasażerów w ocenie respondentów pdf