Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" turystyka"
36 wyników
[1-20] [21-40]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Brodzikowska K., Olejniczak W. Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19 pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Niedziółka A. Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Nowak C. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Sokolova S. Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpośredniej pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego pdf
8. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Nowak C. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystykiwiejskiej na przykładzie Norwegii pdf
9. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Balińska A. Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski pdf
10. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Łukasiewicz K. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu pdf
12. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych pdf
13. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych pdf
14. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pdf
15. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego pdf
16. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej pdf
17. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
18. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
19. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko pdf
20. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego pdf