Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Russia"
47 wyników
[1-20] [21-40] [41-60]

41. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Sytchevnik A. The innovation resources of enterprises in the dairy sector in Belarus pdf
42. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Karpik V. Some problems of the state regulation in the agricultural sector pdf
43. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Kretskaya V. Processes of concentration and cooperation in the dairy subcomplex pdf
44. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Zmitrevich L. The main directions of improving the economic effectiveness in meat industry in Grodno region pdf
45. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Domagalska-Grędys M. Ocena polskich sadów jabłoniowych z uwzględnieniem odmian w początkowym okresie członkostwa w UE pdf
46. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Krzyżanowski J. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu) – bariery dla eksportu pdf
47. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Gudkowa N. Metody oceny kadr w warunkach rynkowych pdf