Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2007 93 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ziętara W. Profesor Florian Maniecki, życie i twórczość (jubileusz: 80-lecia urodzin) 8-12pdf
2. Runowski H. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka 13-26pdf
3. Ziętara W. Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów 27-36pdf
4. Mańko S. Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka 37-45pdf
5. Cieślik J., Żmija J. Kierunki zmian i sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w woj. Małopolskim 46-54pdf
6. Parzonko A. Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych 55-70pdf
7. Sass R. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego 71-79pdf
8. Helta M., Świtłyk M. Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2005 roku 80-87pdf
9. Sobczyński T. Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE 88-97pdf
10. Dalton G., Guba W., Majewski E., Wąs A. Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej 98-106pdf
11. Pietrzak M. Skala spółdzielni mleczarskich a ich wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 1999-2005 107-117pdf
12. Dworniak J., Wasilewski M. Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich 118-128pdf
13. Pawlak K., Poczta W. Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach Unii Europejskiej 129-138pdf