Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2009 96 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Klepacki B. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne 7-8pdf
2. Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej 9-21pdf
3. Runowski H. Badania mikroekonomiczne w sferze agrobiznesu w Polsce 22-31pdf
4. Ziętara W. ścieżki rozwoju naukowego, z doświadczeń wieloletniego kształcenia młodej kadry naukowej 32-37pdf
5. Klepacki B. Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych 38-46pdf
6. Wołoszyn J. Formalno-prawne zagadnienia związane z awansem naukowym w świetle proponowanych zmian 47-54pdf
7. Chotkowski J. Głos w dyskusji . na konferencji z dnia 21.04.2009 r. nt. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne 55-57pdf
8. Klepacki B. Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych 58-62pdf
9. Kisielińska J., Stańko S. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa 63-76pdf
10. Binderman Z. O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa 77-90pdf
11. Górska A., Krawiec M. Konstrukcja portfeli Markowitza i portfeli o minimalnej semiwariancji uwzględniających pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary 91-97pdf
12. Wołoszyn J. Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości 98-105pdf