Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2010 97 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej 9-15pdf
2. Bojar W. Problemy koopetycji producentów i hodowców bydła oraz trzody chlewnej w Polsce 16-25pdf
3. Bożek J. Zmiany przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w Polsce w latach 2002 i 2007 26-35pdf
4. Czubak W., Sadowski A. Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce 36-44pdf
5. Domagalska-Grędys M. Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich z województwa podkarpackiego 45-53pdf
6. Franc-Dąbrowska J. Czynniki kształtujące wynik finansowy w przedsiębiorstwach rolniczych 54-59pdf
7. Gołębiewska B. Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem 60-68pdf
8. Grontkowska A. Ocena porównawcza najsilniejszych ekonomicznie gospodarstw rolnych o polowej produkcji roślinnej i mlecznych w Unii Europejskiej 69-77pdf
9. Jarzębowski S. Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec 78-85pdf
10. Kasztelan P. Trwałość wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych 86-94pdf
11. Kata R. Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych 95-104pdf
12. Kisielińska J. Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw według grup obszarowych 105-116pdf
13. Łącka I. Wykorzystanie ochrony własności przemysłowej przez polskich producentów w przemyśle spożywczym 117-126pdf
14. Majewski J. Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa polskiego 127-134pdf
15. Gębska M., Malak-Rawlikowska A. Postrzeganie dobrostanu zwierząt przez uczestników łańcucha żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce 135-148pdf
16. Mrówczyńska-Kamińska A. Rola rolnictwa w zaspokajaniu popytu pośredniego i końcowego w krajach Unii Europejskiej 149-156pdf
17. Parzonko A. Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe 157-171pdf
18. Pietrzak M. Klasyczne i dedykowane wskaźniki oceny efektywności spółdzielni mleczarskich na przykładzie uczestników IV rankingu forum spółdzielczości mleczarskiej 172-182pdf
19. Podgórski B. Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia 183-192pdf
20. Ratajczak M. Działalność inwestycyjna oraz innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wiejskich z Warmii i Mazur 193-199pdf
21. Tyran E. Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego 200-209pdf
22. Rudzińska K., Wąs A. Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej – studium przypadku 210-220pdf
23. Wicki L. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w Polsce 221-229pdf
24. Wójcik A. Wyniki ekonomiczne wybranych polskich gospodarstw mlecznych w latach 2006-2009 230-238pdf
25. Zabost J. Możliwości rozwojowe gospodarstw rodzinnych (na przykładzie wsi Goleńsko) 239-246pdf
26. Kusz D., Zając S. Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze 247-257pdf
27. Zakrzewska A. Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce 258-266pdf