Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2006 93 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ziętara W. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce 7-14pdf
2. Runowski H. Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych 15-24pdf
3. Malak-Rawlikowska A. Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 25-36pdf
4. Helta M., Świtłyk M. Efektywność techniczna produkcji mleka w gospodarstwach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2004 roku 37-43pdf
5. Kołoszycz E. Dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w 2004 r. należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka 44-56pdf
6. Karolewska M. Polskie duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka na tle gospodarstw z wybranych krajów europejskich 57-66pdf
7. Grontkowska A. Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw wielkoobszarowych produkujących mleko w latach 1995-2002 67-73pdf
8. Sass R. Wpływ zadłużenia na efektywność produkcji i kapitału w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka 74-82pdf
9. Parzonko A. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka 83-91pdf
10. Pietrzak M., Szajner P. Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian 92-101pdf
11. Chmielewska M., Wasilewski M. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich 102-109pdf
12. Ziętara W. Przekształcenia własnościowe w nowych krajach związkowych Niemiec w latach 1990-2005 110-120pdf
13. Franc-Dąbrowska J. Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych 121-128pdf
14. Sulewski P. Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005 129-138pdf
15. Klepacki B., Rokicki T. Dochody i efektywność gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec 139-143pdf
16. Gruziel K., Wasilewski M. Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych 144-151pdf
17. Karbowiak K. Uczestnictwo Polaków – mieszkańców miast i wsi – w wyjazdach turystycznych . podobieństwa i różnice 152-160pdf