Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2008 95 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ziętara W. Profesor Janusz Kosicki, życie i praca (jubileusz 80-lecia urodzin) 7-13pdf
2. Niedzielski E. Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim 14-21pdf
3. Józwiak W., Kagan A. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe 22-30pdf
4. Baum R., Wielicki W. Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych 31-41pdf
5. Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej 42-56pdf
6. Jakubczak A., Wyszkowska Z. Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych 57-66pdf
7. Wielicki W. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu 67-75pdf
8. Sulewski P., Wąs A. Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 . studium przypadku 76-84pdf
9. Kasztelan P. Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych 85-94pdf
10. Wilczyński A. Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku 95-101pdf
11. Gołębiowski B. Uwarunkowania rozwoju produkcji mleka w gospodarstwach wielkotowarowych w województwie zachodniopomorskim 102-110pdf
12. Grontkowska A. Forma organizacyjno-prawna a efektywność gospodarstw wielkoobszarowych 111-117pdf
13. Tańska-Hus B. Dynamika rozwoju oraz zasięg dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w latach 1992-2006 118-125pdf
14. Kołodziejczak M. Znaczenie dzierżawy ziemi rolniczej w gospodarstwach i jej koszt (na przykładzie rolnictwa Polski i Niemiec) 126-133pdf
15. Jarka S. Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce 134-141pdf
16. Helta M., Świtłyk M. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006 142-149pdf
17. Filipiak T. Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR 150-157pdf
18. Runowski H. Tendencje zmian w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w latach 1997-2007 158-165pdf
19. Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 166-173pdf
20. Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce 174-182pdf
21. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J. Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta . próba weryfikacji 183-191pdf