Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016 103 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kalinowski S. Niespójność odczuć obiektywnych i subiektywnych ludności wiejskiej 7-13pdf
2. Zieliński M., Ziętara W. Efektywność techniczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej a ich konkurencyjność 14-25pdf
3. Chrobocińska K., Łukiewska K. Egzogeniczne czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną gospodarstw rolniczych użytkujących aktywa pochodzące z ZWRSP 26-34pdf
4. Gołaś Z. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych 35-45pdf
5. Komorowska D. Efektywność ekologicznych gospodarstw mlecznych na tle ogółu indywidualnych gospodarstw mlecznych 46-52pdf
6. Jabłońska L., Olewnicki D., Sobczak W. Zmiany cen kwiatów na polskim rynku hurtowym w latach 2008-2014 53-61pdf
7. Jałowiecki P. Zróżnicowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania systemów logistycznych 62-73pdf
8. Król K. Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich 74-85pdf
9. Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. 86-94pdf
10. Kondraszuk T. Dylematy funkcjonowania podatku od wartości dodanej (VAT) w rolnictwie 95-106pdf