Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2019 (12)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bartczak M., Szymankowska A. Reasons for the resignation of young people from employment 5-14pdf
2. Baklytska T., Bohdaniuk O. Competitivness and prospects for development of berry production in Ukraine 15-22pdf
3. Dziemdziela P. Edukacja ekologiczna prowadzona przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków ŁódzkiejAglomeracji Miejskiej i jej znaczenie w równoważeniu rozwoju 23-31pdf
4. Gabryjończyk P., Kudinova I. Motives for undertaking rural tourism activity and its economic and social benefits– comparison of Polish and Ukrainian theoretical perspective 33-42pdf
5. Goryńska-Goldmann E. Ewolucja rozwoju żywności lokalnej w kontekście ideizrównoważonej konsumpcji 43-57pdf
6. Chernychko T., Liba N., Rybchak V. Professional competence of future economists in the region 59-64pdf
7. Bednarz P., Michalski K., Popiel J. Carsharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście 65-75pdf
8. Olejniczak W. Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich 77-84pdf
9. Wawrzyniak S. Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej 85-94pdf
10. Werenowska A. Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwaz grupami otoczenia 95-102pdf
11. Wielewska I. Determinanty rozwoju ekoinnowacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu 103-113pdf
12. Jabkowski D., Szalaty N., Wiza P. Poziom świadomości konsumentów w zakresie terroryzmu żywnościowegojako przykład współczesnego zagrożenia dla przemysłu rolno-spożywczego 115-127pdf
13. Wojcieszak-Zbierska M. Koszty działań marketingowych gospodarstw agroturystycznych i możliwości ich finansowania 129-138pdf