Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017 104 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Franc-Dąbrowska J. Financialization of economy, taking into account agribusiness 7-14pdf
2. Kowalczyk S. Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji 15-27pdf
3. Chrzanowska M., Drejerska N. Sectoral employment diversification in rural areas across Polish subregions 28-36pdf
4. Wicki L. Changes in land use for production of energy crops in Poland 37-47pdf
5. Rzeszutko A. Zmiany struktury ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce – ocena opóźnień w rozwoju strukturalnym 48-61pdf
6. Kozera A. Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym 62-74pdf
7. Baran J. Stopień globalizacji branż polskiego przemysłu spożywczego a ich wyniki ekonomiczne 75-85pdf
8. Pokojski Z. Dystrybucja produktów dla rolnictwa w Polsce – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej 86-98pdf
9. Kołoszycz E. Ekonomiczne i organizacyjne zmiany w gospodarstwach mlecznych należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka 99-111pdf
10. Skarżyńska A. Produkcja wołowiny w Polsce oraz czynniki determinujące jej opłacalność 112-124pdf
11. Mądra-Sawicka M. Rola finansowania kapitałem obcym działalności gospodarstw rolniczych w opiniach rolników indywidualnych 125-138pdf
12. Kusz D., Molenda P., Tereszkiewicz K. Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym 139-150pdf
13. Gębska M., Grontkowska A. Wybrane zagadnienia przewozu zwierząt i ich załadunku w gospodarstwie w ocenie rolników 151-163pdf