Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2021 (15)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieńkowska-Gołasa W., Gołasa P. Turystyka filmowa jako element promocji regionu 5-14pdf
2. Brodzikowska K., Olejniczak W. Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19 15-23pdf
3. Doronin A., Polishchuk O., Rybchak V. Potential of renewable sources in Ukraine 25-31pdf
4. Dziemdziela P., Krzyżanowska K. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego 33-41pdf
5. Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce 43-58pdf
6. Achonen I., Gruodė G., Variakojiene J. Pandemic Impact on Lithuania‘s tour operators 59-67pdf
7. Józefowicz K. Małe ośrodki miejskie a smart city – wstępna identyfikacja zagadnienia 69-79pdf
8. Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów 81-91pdf
9. Malej P., Pietrzak-Zawadka J. Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych 93-103pdf
10. Smolińska K. The functioning of the local group of actions “Brama Lubuska” in thre opinion of residents of member communes 105-115pdf
11. Trajer B., Trajer M. Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich 117-127pdf
12. Jaska E., Werenowska A. Komunikacja polskich miast z otoczeniem społeczno-gospodarczym w nowych mediach 129-138pdf
13. Wojcieszak-Zbierska M. Krótkie łańcuchy dostaw szansą dla lokalnych przedsiębiorców rolnych 139-149pdf
14. Tomaszek K., Zawadka J. Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę 151-162pdf